Porady on-line

Celem uzyskania pomocy prawnej on-line należy:

  • Przesłać wiadomość e-mail oraz załączyć skany niezbędnych do udzielenia porady prawnej dokumentów.
  • Podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mailowy, na który ma być wysłana odpowiedź.
  • Oczekiwać w ciągu 24 h zwrotnej odpowiedzi z zaproponowanym wynagrodzeniem za daną usługę.
  • W przypadku akceptacji zaproponowanego przez Kancelarię wynagrodzenia, dokonać wpłaty uzgodnionej kwoty na konto o numerze: 78 2030 0045 1110 0000 0267 2700

REGULAMIN USŁUGI

Odpowiedź na zapytanie udzielana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty - w terminie maksymalnym do 48 h. Termin ten może ulec zmianom w przypadku zawiłego charakteru sprawy, zlecenia Kancelarii sporządzenia pisma, bądź z powodu przesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, koniecznych do udzielenia porady prawnej. W takim przypadku Kancelaria informuje o możliwym najszybszym terminie wykonania przedmiotowej usługi.

Przed udzieleniem porady Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań.

Klient otrzymuje wynik pracy Kancelarii na wskazany przez siebie adres mailowy.

Minimalne honorarium za udzielenie porady to kwota 50 zł wynagrodzenia plus 23% VAT. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta, zgodnie z wskazanymi przez niego danymi osobowymi i następnie wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Kancelaria może odmówić wykonania usługi na rzecz Klienta.