Cennik

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1348) tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

WYCIĄG

  § 1 Rozporządzenie określa:
 • opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej "opłatami";
 • stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej "stawkami minimalnymi";
  § 4 1. Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym - od wartości egzekwowanego roszczenia.
  § 6 Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
 • do 500 zł - 120 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł - 360 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł - 1200 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 4800 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 7200 zł;
 • powyżej 200 000 zł - 14400 zł.